ONG-urile de media solicită preşedintelui Consiliului Audiovizualului să revoce decizia de acum două zile: Îngrădeşte grav libertatea de exprimare
Vizualizari:

ONG-urile de media solicită preşedintelui Consiliului Audiovizualului să revoce decizia de acum două zile: Îngrădeşte grav libertatea de exprimare

Organizaţiile neguvernamentale din domeniul mass-media şi membrii Platformei Naţionale a Forumului Societăţii Civile din Parteneriatul Estic sunt îngrijoraţi de dispoziţia emisă la 24 martie 2020 de preşedintele Consiliului Audiovizualului, Dragoş Vicol, în contextul stării de urgenţă decretată de către autorităţile Republicii Moldova. Semnatarii constată că dispoziţia a fost adoptată cu încălcarea legislaţiei. De asemenea, anumite prevederi din acest document îngrădeşte grav libertatea de exprimare a furnizorilor de servicii media audiovizuale.

La 17 martie 2020, Parlamentul Republicii Moldova a declarat stare de urgenţă în legătură cu situaţia epidemiologică prin infecţia cu covid-19, între 17 martie şi 15 mai 2020. Parlamentul a oferit un mandat larg de acţiune Comisiei pentru situaţii excepţionale a Republicii Moldova. La 23 martie 2020, Comisia a adoptat o Dispoziţie prin care a declarat deliberative şedinţele Consiliului Audiovizualului cu prezenţa a cel puţin 4 membri (pct. 10 din dispoziţie), cu derogare de la prevederile art. 80 alin. (3) din Codul audiovizualului, care cere prezenţa a cel puţin 6 membri. CA are 9 membri.

La 24 martie 2020, Dragoş VICOL, preşedintele Consiliului Audivizualului, a emis o dispoziţie „cu titlu executoriu imediat pentru toţi subiecţii Codului serviciilor media audiovizuale”, care se aplică pe întreaga durată a stării de urgenţă pe teritoriul Republicii Moldova. Decizia preşedintelui vine după ce mai mulţi medici au declarat jurnaliştilor că sunt nevoiţi să muncească fără echipament de protecţie, dezinfectanţi şi fără salarii. În acelaşi context, la 24 martie 2020, Avocatul poporului a anunţat despre intenţia unui număr impunător de medici de a depune cereri de demisie din aceleaşi motive. Totodată, la 23 martie 2020, Avocatul Poporului a atenţionat că este crucial rolul jurnaliştilor şi că aceştia au nevoie de acces la informaţii despre starea reală a lucrurilor.

Organizaţiile semnatare îşi exprimă îngrijorarea în privinţa caracterului ilegal al dispoziţiei preşedintelui CA. Dispoziţia este emisă cu încălcarea pct. 10 din Dispoziţia Comisiei pentru situaţii excepţionale nr. 3 din 23 martie 2020, care a permis adoptarea deciziilor Consiliului Audiovizualului în şedinţă cu cel puţin 4 membri din 9 ai Consiliului Audiovizualului. De asemenea, adoptarea dispoziţiei s-a făcut cu încălcarea prevederilor art. 79 alin. (4) din Codul Audiovizualului care stabileşte atribuţiile preşedintelui Consiliului Audiovizualului.

Consiliul Audiovizualului este garant al interesului public în domeniul audiovizualului şi are misiunea de a contribui la dezvoltarea serviciilor media audiovizuale în conformitate cu principiile comunicării audiovizuale. Consiliul Audiovizualului, şi nu preşedintele acestuia, este abilitat să aprobe decizii cu caracter executoriu obligatoriu în acest domeniu. Orice limitare a drepturilor şi libertăţilor în perioada stării de urgenţă trebuie să fie proporţională şi motivată. Prin dispoziţiile pct. 10 din Dispoziţia nr. 3 din 23 martie 2020, Comisia pentru situaţii excepţionale a redus cvorumul pentru a asigura că deciziile pot fi luate în limita mandatului, însă nu a acordat drepturi suplimentare preşedintelui CA.

Semnatarii sunt deosebiţi de alarmaţi de punctul 5 din dispoziţia preşedintelui CA, care prevede că „Pe durata perioadei stării de urgenţă prezentatorii/moderatorii/redactorii vor renunţa unilateral la enunţarea şi favorizarea neavizată atât a propriei opinii, cât şi a liberei formări de opinii arbitrare în reflectarea subiectelor ce vizează pandemia COVID-19, atât în context naţional, cât şi extern, unicele surse sigure, veridice, imparţiale şi echilibrate fiind autorităţile publice competente din ţară şi de peste hotare (Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Organizaţia Mondială a Sănătăţii). Această obligativitate rezidă imperios din necesitatea asigurării exactităţii maxime şi corectitudinii depline a informaţiei, din caracterul esenţial al faptului că relatările trebuie să provină din surse sigure, suficient documentate sub aspect factologic, cu o abordare credibilă şi imparţială a evenimentelor”. Organizaţiile neguvernamentale de media şi Platforma Naţională a Forumului Societăţii Civile atenţionează că impunerea unor prevederi de acest fel de către preşedintele CA afectează grav pluralismul mediatic în Republica Moldova. Considerăm că se instituie restricţii nejustificate la limita cenzurii. Pentru jurnalişti aceste prevederi ar putea însemna imposibilitatea de a asigura diversitatea de opinii, fiindu-le încălcat dreptul accesului la informaţie, iar pentru cetăţeni – lipsa accesului sau acces limitat la informaţie şi surse credibile care ar putea relata un alt punct de vedere decât cel oficial.

Atragem atenţia că, la 25 martie 2020, organizaţii internaţionale de media precum Articolul 19, Asociaţia Europeană a Jurnaliştilor, Reporteri fără Frontieră şi altele, au îndemnat liderii Uniunii Europene să asigure fluxul liber informaţional, în condiţiile în care mai multe guverne din întreaga lume folosesc pandemia pentru a revendica puteri excesive care pot submina instituţiile democratice, inclusiv presa liberă. În declaraţia comună se menţionează că „Fluxul liber de ştiri independente este mai esenţial ca niciodată, atât pentru informarea publicului cu privire la măsurile vitale pentru a conţine virusul, cât şi pentru menţinerea controlului public şi a dezbaterii privind necesitatea acestor măsuri”.

Organizaţiile semnatare solicită:

 • Preşedintelui Consiliului Audiovizualului, Dragoş VICOL - să revoce sau să anuleze Dispoziţia nr. 02 din 24 martie 2020;
 • Membrilor Consiliului Audiovizualului - să condamne asemenea practici de subminare a autorităţii instituţionale şi limitare a libertăţii de exprimare;
 • Parlamentului Republicii Moldova şi Comisiei pentru situaţii excepţionale - să urmărească activitatea instituţiilor care invocă abuziv starea de urgenţă din ţară şi adoptă acte prin care se limitează drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.
Semnatarii:

 

ONG-uri de media

 1. Centrul pentru Jurnalism Independent
 2. Asociaţia Presei Independente
 3. Centrul de Investigaţii jurnalistice
 4. Asociaţia Presei Electronice
 5. Centrul Acces-info
 6. Comitetul pentru Libertatea Presei
 7. Asociaţia Telejurnaliştilor Independenţi
 8. RISE Moldova
 9. Asociaţia Jurnaliştilor de Mediu şi Turism Ecologic din Republica Moldova 
 
 1. Centrul de Resurse Juridice din Moldova 
 2. Asociaţia Promo-Lex,
 3. Alianţa INFONET 
 4. Comunitatea “WatchDog.MD”  
 5. Asociatia Femeilor Profesioniste şi de Afaceri din Moldova
 6. Asociatia "Institutum Virtutes Civilis" 
 7. Centrul de Politici şi Reforme Moldova
 8. Centrul Regional de Mediu-Moldova
 9. Asociaţia pentru Guvernare Eficientă şi Responsabilă
 10. Fundaţia Soros- Moldova 
 11. Asociaţia Presei Independente 
 12. Terra-1530
 13. Eco-Razeni 
 14. Business Consulting Institute
 15. Centrul pentru Jurnalism Independent
 16. Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova
 17. IDIS Viitorul
 18. Asociaţia pentru Democraţie Participativă ”ADEPT”
 19. Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”
 20. Institutul pentru Politici şi Reforme Europene 
 21. Centrul de Informare şi Susţinere a Tinerilor Economişti ”CERTITUDINE”
 22. BIOS 
 23. Institutul European de Studii Politice
 24. Mişcarea Ecologistă din Moldova
 25. Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei 
 26. Tinerii pentru dreptul la viaţă
 27. Uniunea organizaţiilor invalizilor din Republica Moldova
 28. Fundaţia pentru Dezvoltare Moldova
 29. EcoContact 
 30. LDA Moldova
 31. Asociaţia de reabilitare a invalizilor din RM 
 32. Institutul pentru Drepturile Omului Moldova
 33. Eco - Sor 
 34. Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM”
 35. Platforma pentru Cetăţenie Activă şi Parteneriat pentru Drepturile Omului
 36. INVENTO
 37. Transparency International-Moldova 
 38. Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT
 39. Centrul Republican GUTTA-CLUB
 40. Pro Cooperare Regională

Sursa: Media Azi
Similare
RECOMANDĂRI