Parlamentul Republicii Moldova oferă stagii pentru sesiunea de primăvară 2020
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Parlamentul Republicii Moldova oferă stagii pentru sesiunea de primăvară 2020

Parlamentul R. Moldova oferă 29 de locuri de stagii în cadrul secretariatelor comisiilor permanente şi în cadrul direcţiilor din Secretariatul Legislativului.

La Programul de stagii pot candida studenţii în anii terminali, masteranzii şi doctoranzii, tinerii specialişti din mediul academic şi ştiinţific, reprezentanţii societăţii civile. 
 
Stagiarii vor participa la procesul de analiză, elaborare şi administrare a actelor legislative, la procedura de expertiză legislativă, la şedinţele comisiilor parlamentare, la alte activităţi din cadrul subdiviziunilor Secretariatului Parlamentului.
 
Candidaţii trebuie să fie tineri de până la 30 de ani, care nu au antecedente penale nestinse sau alte restricţii legale privind activitatea în instituţii publice. Tinerii trebuie să aibă media de minim 8,5 la ultima sesiune academică sau, în cazul celor angajaţi, experienţă de lucru de până la 2 ani în cadrul unei organizaţii neguvernamentale. Totodată, ei nu trebuie să fie soţul/soţia, rudă sau afin, până la gradul al III-lea, inclusiv, al/a unuia dintre funcţionarii din subdiviziunea respectivă a Secretariatului Parlamentului.
 
Dosarul de participare la concurs va include:
-  formularul de participare;  
-  scrisoare de intenţie;
-  copia buletinului de identitate; 
-  copia diplomelor de studii deţinute, extrasul de note;
- copia certificatului privind cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (în cazul studiilor de licenţă/masterat, diploma de absolvire va servi drept certificare);
-  copia carnetului de muncă;
- cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere;
-  copia poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, valabilă pentru perioada  stagiului; 
-  scrisori de recomandare.
 
Dosarul de concurs va fi depus, personal sau prin poştă, până pe data de 28 februarie 2020, pe adresa mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 105, Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova, Direcţia resurse umane sau prin e-mail resurseumane@parlament.md.
 
Programul de stagii în Parlamentul Republicii Moldova are o durată de până la 3 luni şi se desfăşoară de două ori pe an, în perioada sesiunilor ordinare ale Parlamentului (februarie – iulie şi septembrie – decembrie). Parlamentul desfăşoară programe de stagii din 2014. 
Similare
RECOMANDĂRI