Cum vor calcula şi achita contribuţiile de asigurări sociale angajatorii din domeniul transportului în regim de taxi
Vizualizari:

Cum vor calcula şi achita contribuţiile de asigurări sociale angajatorii din domeniul transportului în regim de taxi

Angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi urmează să calculeze şi vireze contribuţia individuală de asigurări sociale pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă, care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi, conform taxei fixe.

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 prevede că taxa fixă anuală pentru acest an constituie 10.740 lei. Prin urmare, suma lunară a contribuţiei individuale de asigurări sociale constituie 895 lei, inclusiv pentru luna ianuarie, care urma să fie declarată şi achitată până la data de 26 decembrie 2019, scrie Bizlaw.

În cazul in care pentru luna ianuarie 2020 a fost declarată suma aferentă anului 2019, angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi urmează să prezinte o dare de seamă corectată pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă, care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi.

Pentru alte categorii de angajaţi, angajatorii prenotaţi aplică tariful prevăzut de pct. 1.1 din anexa nr. 1 la Legea privind sistemul public de asigurări sociale.

În cazul angajării persoanei în calitate de conducător auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim taxi pe parcursul lunii, pentru luna în care au fost angajaţi, contribuţia individuală de asigurări sociale se calculează şi se achită proporţional zilelor rămase pînă la finele lunii.

În cazul eliberării din serviciu a angajaţilor pe parcursul lunii de gestiune, contribuţia calculată pentru luna în cauză constituie suma lunară de 895 lei şi nu se recalculează, respectiv, contribuţia achitată pentru aceştia nu se restituie şi nu se trece în contul altor plăţi.

În cazul în care persoana angajată în calitate de conducător auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim taxi cumulează şi alte funcţii la aceiaşi entitate sau la altă entitate, din salariu şi alte recompense obţinute de persoană se calculează şi se achită contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii în modul general stabilit. În aceste cazuri, contribuţiile în sumă fixă şi calculate conform modului general stabilit se vor valorifica la stabilirea pensiei.

Similare
RECOMANDĂRI