O nouă scumpire la orizont sau cu ce se poate termina conflictul dintre ANRE şi Moldovagaz
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

O nouă scumpire la orizont sau cu ce se poate termina conflictul dintre ANRE şi Moldovagaz

Un proiect de hotărâre al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), supus consultărilor publice, oferă o nouă interpretare a prevederilor unei decizii controversate, adoptată tot de Agenţie acum doi ani, sub presiunea fostului premier Pavel Filip. Efectul ar putea fi costuri de sute de milioane de lei şi o posibilă majorare a tarifelor.

Iniţiativa Consiliului de administraţie al ANRE pare a fi o continuare a altor decizii controversate, adoptate anterior de instituţie, conducerea căreia a fost (şi rămâne) subordonată politic, notează mold-street.com.

Hotărârile ANRE au deja putere retroactivă

Componenta ”inovativă” (şi ilegală) a proiectului promovat de ANRE se conţine în sintagma ”pentru anul 2018”, deşi hotărârea privind tarifele şi preţurile reglementate la gazele naturale a fost adoptată pe 16 martie 2018. Potrivit ANRE, prin sintagma respectivă „se va înţelege întreg anul 2018, perioada cuprinsă între 01 ianuarie 2018 şi pînă la 31 decembrie 2018”.

Amintim că prin acea decizie tarifele la gaze au fost reduse cu 20,3%, iar potrivit ANRE, Moldovagaz şi subsidiarele ei urmau să aplice această hotărîre din 1 ianuarie 2018, adică să recalculeze facturile achitate în primele luni ale anului 2018 de către toţi consumatorii până la data aprobării noilor preţuri reglementate.

Şi premierul de atunci, Pavel Filip, promitea că decizia ANRE va fi retroactivă, iar furnizorul de gaze va găsi o soluţie de returnare a plăţilor făcute deja la tariful vechi, mai mare.

Decizia ANRE de a aplica retroactiv tarifele la gaze a fost criticată şi apreciată ca una politică şi incorectă.

„Aşa se întâmplă când ANRE se implică în jocuri politice: nu se termină cu bine. Ideea cu aplicarea retroactivă a tarifelor a venit de la premierul Pavel Filip. Agenţia putea, însă, să spună că nu e posibil şi să adopte o decizie clară şi corectă, ca să nu apară asemenea confuzii şi interpretări. Acum, însă, va trebui să intervină pentru a corecta", declara în anul 2018 pentru Mold-Street.com expertul Victor Parlicov, fost director general al ANRE.

Discriminarea consumatorilor

Iniţial, Moldovagaz nu a contestat decizia ANRE şi a recalculat facturile achitate, însă doar pentru consumatorii casnici, susţinând că prevederile hotărârii ANRE nu sunt valabile şi pentru companii sau instituţii. Aceasta a generat acuzaţii de discriminare a consumatorilor de către monopol şi litigii în instanţe.

Însă dacă pentru recalculul facturilor consumatorilor casnici au fost nevoie peste 100 milioane lei, pentru cele ale consumatorilor noncasnici era vorba de o sumă de aproape trei ori mai mare (circa 300 milioane lei).

Presată de pretenţiile unor companii de a face recalculul facturilor şi riscul de a achita sute de milioane lei, Moldovagaz s-a adresat la ANRE, cerând să emită o hotărâre oficială de interpretare a Hotărârii din 16 martie 2018 "în partea ce ţine de data din care urmează să intre în vigoare noile tarife". Răspunsul ANRE a fost că tariful este pentru întreg anul, fără însă a emite o hotărâre în acest sens.

Instanţa cere explicaţii

În octombrie 2018, Moldovagaz s-a adresat în instanţă, care, după opt şedinţe, pe 27 martie 2019 a decis să oblige Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică să emită "o hotărâre de explicare a Hotărîrii privind tarifele şi preţurile reglementate la gazele naturale nr. 88/2018 din 16.03.2018 în partea aplicării ei pentru perioada 01.01.2018-17.03.2018".

Unul dintre argumentele invocate de instanţă este faptul că anterior ANRE nu adopta decizii cu caracter retroactiv, iar până la 17 martie 2018 au fost în vigoare tarifele stabilite de ANRE prin decizia din 26 ianuarie 2016, intrate în vigoare la 1 februarie 2016.

"În condiţiile în care în intervalul de timp 1 ianuarie 2018 – 17 martie 2018 era în vigoare tariful stabilit de Hotărîrea nr.19/2016 din 26 ianuarie 2016..., este întemeiată poziţia furnizorului de gaze naturale privind explicarea faptului în ce măsură este obligatorie aplicarea retroactivă pentru perioada 01 ianuarie 2018 – 17 martie 2018 a altui tarif şi anume cel aprobat", scrie în verdictul instanţei.

Pe 4 aprilie 2019, ANRE a depus apel nemotivat împotriva hotărârii menţionate, solicitând casarea hotărârii judiciare şi emiterea unei noi hotărâri cu privire la respingerea acţiunii ca fiind nefondată şi neîntemeiată. Pe 3 iunie 2019, Curtea de Apel Chişinău a emis o încheiere, în care constata o serie de neajunsuri în cererea ANRE şi obliga Agenţia să depună o cerere suplimentară de apel "cu indicarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază apelul, probelor invocate în susţinerea apelului, cu prezentarea lor". În caz contrar apelul urma a fi declarat inadmisibil.

Pe 24 decembrie 2019, hotărârea instanţei de fond a devenit definitivă şi irevocabilă, iar ANRE a fost obligată să ofere o interpretare a propriei decizii.

Argumentele ANRE

Această argumentare a fost emisă până la urmă. Într-o nota informativă, administraţia ANRE explică că textul hotărârii din 16 martie 2018 „identifică expres perioada pentru care acesta urmează să producă efecte, şi anume întreg anul 2018”.

„În ipoteza în care se dorea ca această hotărâre să fie aplicabilă pentru perioada rămasă a anului 2018, Agenţia ar fi indicat expres perioada în lunile rămase sau evita să includă în textul hotărârii sintagma ”pentru anul 2018” (a se vedea alte HCA al ANRE de aprobare a tarifelor şi preţurilor reglementate)”, a menţionat conducerea ANRE.

Totodată, Agenţia susţine că Moldovagaz a aplicat incorect „pct. 1 din Hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE din 16 martie 2018 privind tarifele şi preţurile la gaze naturale, fără a efectua recalcul pentru persoanele juridice (conform tarifelor noi) în perioada 1 ianuarie - 16 martie 2018” - şi a subliniat faptul că Moldovagaz nu a contestat decizia Agenţiei în termenul prescris de lege.

Efectele juridice ale hotărârilor ANRE 

Greşeala fostei administraţii a Moldovagaz este că nu a contestat din start decizia ANRE şi a executat prevederile ei, fie şi parţial. Pe de altă parte, aplicarea retroactivă a deciziilor ANRE (sau oricăror alte instituţii) este o încălcare a Constituţiei, or hotărârile ANRE produc efecte juridice din momentul intrării în vigoare, şi anume din data publicării în Monitorul Oficial.

Aşa s-a întâmplat în anul 2016, când o altă hotărâre a ANRE de ajustare a tarifelor la gaze a fost adoptată pe 26 ianuarie 2016, publicată pe 29 ianuarie şi „intrată în vigoare la data de 01 februarie 2016”.

ANRE a ignorat expres art.7 (2) f) al Legii cu privire la gazele naturale, care stabileşte că Agenţia asigură ca preţurile şi tarifele reglementate şi metodologiile de calculare a acestora să fie aprobate înainte de intrarea acestora în vigoare, în condiţiile stabilite în Legea privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale.

Legea, totodată, obligă ca aceste preţuri şi tarife să fie justificate, rezonabile, transparente şi nediscriminatorii, bazate pe performanţă, să reflecte cheltuielile necesare şi justificate, să permită efectuarea de investiţii pentru asigurarea funcţionării continue a reţelelor de gaze naturale.

Cine va plăti pentru deciziile ANRE

Administraţia Moldovagaz susţine că intepretarea ANRE este ilegală şi dacă va fi adoptată ar putea avea efecte grave pentru companie şi sistemul gazier, deoarece în prezent compania „nu dispune de resurse financiare pentru efectuarea recalculării”.

Moldovagaz susţine că diminuarea tarifelor în anul 2018 a fost arbitrară, fără a lua în calcul cerinţele Metodologiei de calcularea a preţurilor şi tarifelor la gazele naturale sau devierile tarifare ale anilor precedenţi, pe fundalul lipsei costurilor de bază.

Aici menţionăm că abia pe 16 august 2019, după 4 ani de examinare, ANRE a aprobat costurile de bază pentru serviciile de furnizare şi distribuţie a gazelor naturale.

Actualmente devierile tarifare negative înregistrate de Moldovagaz pentru perioada 2011-2019 se ridică la enorma sumă de pecte 2,4 mliarde lei, iar în cazul recalculării (diminuării) venitului efectiv pentru anul 2018 suma devierilor tarifare automat se va majora aproximativ cu încă 300 milioane lei, care ar urma să fie restituite prin tarifele anilor următori inclusiv şi de la consumatorii casnici, în cazul în care ANRE decide astfel.

Altfel spus, toate aceste sume ar urma să fie incluse în calculul tarifelor la gaze, fapt ce creşte riscul unei majorări semnificative a acestora. Acesta este costul unor decizii adoptate de instituţii care "pe hârtie" sunt independente de fapt sunt la degetul mic al unor actori politici.

Similare
RECOMANDĂRI