CSM, apel către judecători şi societate. „Hotărârile Adunării din 27 septembrie nu sunt recunoscute, la fel ca şi hotărârile Curţii Constituţionale din 7-9 iunie”
Sursa foto:Accent TV Vizualizari:

CSM, apel către judecători şi societate. „Hotărârile Adunării din 27 septembrie nu sunt recunoscute, la fel ca şi hotărârile Curţii Constituţionale din 7-9 iunie”

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii au publicat pe pagina instituţiei un apel către judecători şi societate, în care declară că activitatea grupului de judecători care au convocat şi participat la Adunarea Judecătorilor din 27 septembrie este ilegală şi că nu recunoaşte deciziile luate în cadrul acestei Adunări, la fel cum Guvernul, Parlamentul şi întreaga societate nu a recunoscut hotărîrile Curţii Constituţionale  adoptate la  07-09 iunie 2019.

Apelul CSM-ului:

Potrivit standardelor statuate în tratatele internaţionale şi Constituţia Republicii Moldova, justiţia se înfăptueşte doar în numele legii, iar puterea judecătorească este independentă prin exercitarea justiţiei în conformitate cu principiile şi dispoziţiile prevăzute de Constituţie şi de alte legi. În activitatea sa judecătorii au sarcina să înfăptuiască justiţia în scopul apărării şi realizării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. Este evident faptul că fiecare judecător este obligat să adopte doar hotărîri judecătoreşti   întemeiate, legale şi să evite orice acţiuni sau interese la pronunţarea acestor hotărâri, în aşa fel încât orice justiţiabil să aibă încredere în justiţie.

Într-un stat de drept hotărîrea judecătorească trebuie respectată. Principiul autorităţii de lucru judecat corespunde necesităţii de securitate juridică şi ordine socială.  Conceptul de autoritate a lucrului judecat se analizează în tandem cu principiul securităţii raporturilor juridice şi cu dreptul fiecărei persoane la judecarea cauzei într-un mod echitabil de către o instanţă independentă şi imparţială, aşa cum este garantat de art. 6 CEDO.  Judecătorii au nu doar drepturi, dar şi obligaţii: să fie imparţiali, să asigure apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor, să respecte întocmai cerinţele legii la înfăptuirea justiţiei, să se abţină de la fapte care dăunează intereselor serviciului şi prestigiului justiţiei, care compromit cinstea şi demnitatea de judecător care generează îndoieli faţă de obiectivitatea lor. Marea majoritate a judecătorilor din ţară respectă aceste obligaţii.

Totodată, hotărîrile adoptate de Curtea de Apel Chişinău şi Curtea Supremă de Justiţie privitor la convocarea Adunării Generale a Judecătorilor din 27 septembrie 2019, soldată cu revocarea membrilor CSM, contravin tuturor principiilor legale de exercitare a justiţiei, în esenţa lor constituind un atac premeditat asupra puterii judecătoreşti, atac organizat şi dirijat de către un grup de judecători compromişi.

Nu este greu de înţeles că scenariul acestui grup de judecători, care prin metode ilegale realizează acest plan, urmăresc scopul să devină membri ai CSM, fapt ce rezultă din acţiunile acestora, o parte dintre ei făcând parte din completele de judecată care au adoptat hotărîri judecătoreşti ilegale. Aceste persoane au convocat şi au desfăşurat Adunarea judecătorilor din 27 septembrie 2019, şi tot ei şi-au  înaintat candidaturile la funcţia de membru al CSM. Beneficiind de încrederea unor judecători, aceştia în mod ilegal pretind a fi aleşi în calitate de membru a CSM pentru a se afla la cârma sistemului judecătoresc şi a-şi menţine influenţa asupra justiţiei.

Un judecător care şi-a compromis  imaginea din start, prin acţiuni contrare legii, nu este în drept acceadă la funcţia de membru al CSM, 

De fapt, activitatea acestor judecători a compromis statutul de judecător independent,  aceştia acţionând exclusiv în interesul unui grup de persoane folosind scenariul după care a acţionat Curtea Constituţională în perioada 7-9 iunie 2019.

În situaţia în care Adunarea Judecătorilor din 27 septembrie 2019 a fost convocată ilegal, în baza acestor acte judecătoreşti defectuoase, CSM, în calitatea sa de garant al independenţei justiţiei, nu recunoaşte hotărîrile adoptate la Adunarea sus-menţionată, precum nu a recunoscut Guvernul, Parlamentul şi întreaga societate - hotărîrile Curţii Constituţionale  adoptate la  07-09 iunie 2019.

Este regretabil faptul că acest grup de judecători a iniţiat o campanie de denigrare a CSM, campanie care a luat amploare, datorită suportului acordat de unele instituţii  mass-media, prin declaraţiile eronate făcute de reprezentanţii societăţii civile şi unii judecători. Această campanie provocând o dezbinare în interiorul sistemului judecătoresc.

Încălcând grav legea, în scopul obţinerii calităţii de membri ai CSM, acest grup de judecători în activitatea sa ulterioară nu va apăra interesele întregului sistem judecătoresc şi nu se va conduce de lege, dar de interesele sale personale şi ale grupurilor formate.

Stimaţi judecători, Consiliul Superior al Magistraturii nu neagă dreptul Adunării Generale a Judecătorilor de a revoca membrii CSM, însă revocarea poate fi operată doar în condiţiile clar stabilite prin lege, atât sub aspectul temeiurilor, cât şi al procedurii de convocare şi desfăşurare a Adunării.

Reiterăm că, membrii Consiliului Superior al Magistraturii sunt aleşi pe durata mandatului, prin vot direct, secret şi liber exprimat de judecătorii întregului sistem judecătoresc, întruniţi în mod legal la Adunarea Judecătorilor, convocată de organul de autoadministrare judecătorească care este CSM. Aceste competenţe nu pot fi delegate printr-o hotărîre de judecată absolut ilegală sau de către Asociaţia Judecătorilor unui grup de judecători care este preocupat de interese personale şi urmăreşte intenţii meschine.

Temeiurile de revocare a unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii la cererea majorităţii Adunărilor Generale a Judecătorilor sunt clar definite în art. 12 Legea nr. 947 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, legislatorul stabilind exhaustiv aceste temeiuri în vederea creşterii responsabilităţii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii şi ca o consecinţă a naturii permanente a activităţii lor. Comisia de la Veneţia s-a pronunţat de mai multe ori asupra imunităţii calităţii de membru al CSM.

Aducem la cunoştinţă tuturor judecătorilor şi societăţii că activitatea actualilor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii este legală.

În acest context, membrii Consiliului Superior al Magistraturii cu mandate legale şi depline:

  • declară ca fiind ilegală activitatea grupului de judecători şi a Asociaţiei Judecătorilor privind convocarea şi desfăşurarea Adunării Judecătorilor din 27 septembrie 2019, precum şi dispunerea convocării unei Adunări a Judecătorilor pentru data de 25 octombrie 2019;
  • face apel către toţi judecătorii din ţară să respecte prevederile constituţionale, să acţioneze strict în limitele legale şi nu în interesul unui grup de judecători, care s-au compromis prin activitatea lor anterioară şi prezentă, să dea dovadă de un comportament calm şi să renunţe la participarea la acţiuni ilegale, organizate de un grup vulnerabil de judecători;
  • solicită reprezentanţilor societăţii civile, reprezentanţilor mass-media să acţioneze în conformitate cu prevederile legale şi să respecte atribuţiile lor, să nu admită ingerinţe sau orice amestec ilegal în activitatea sistemului judecătoresc prin răspîndirea unor informaţii necomplete şi tendenţioase, lipsite de obiectivitate”.
TVR MOLDOVA aminteşte că, în pofida rezistenţelor CSM-ului, Adunarea Generală  a Judecătorilor  a avut totuşi loc la 27 septembrie 2019, în cadrul căreia, a fost decis ridicarea mandatelor a 6 membri ai CSM. La adunare au participat peste 200 de judecători. Totuşi, autorităţile au declarat că deciziile luate atunci sunt ilegale, nu au nici un efect juridic, iar membrii şi preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii nu au fost demişi.

De asemenea, pentru ziua de mâine, 25 octombrie, a fost dispusă convocarea unei alte Adunări, în care, conforma agendei, să fie aleşi noi membri ai CSM-ului, în locul celor „revocaţi” la 27 septembrie.

Potrivit actualei componenţe a CSM-ului, elaborarea agendei şi convocarea Adunării ţine de competenţa CSM-ului, conform legii, însă Adunarea preconizată pentru mâine  şi agenda acesteia a fost hotărâtă de Alexandru Gheorghieş, preşedintele Curţii de Apel Bălţi. 
Similare
RECOMANDĂRI