Grupul de raportori pentru democraţie al Consiliului Europei a efectuat o vizită la Ministerul Justiţiei
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Grupul de raportori pentru democraţie al Consiliului Europei a efectuat o vizită la Ministerul Justiţiei

La Ministerul Justiţiei a avut loc întrevederea Grupului de raportori pentru democraţie a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei (CoE) cu secretarii de stat, Veronica Mihailov-Moraru şi Laurenţiu Hadîrcă.

În cadrul discuţiilor au fost abordate subiecte privind implementarea Planului de Acţiuni al CoE pentru Republica Moldova 2017 – 2020 în perioada 2018 – prezent, cu suportul CoE.

Secretarul de stat, Veronica Mihailov-Moraru a menţionat: „Apreciem parteneriatul Republicii Moldova (RM) – CoE şi interesul cu care organizaţia urmăreşte evoluţiile din ţara noastră. În particular, Ministerul Justiţiei consideră contribuţia CoE drept una indispensabilă în eforturile actuale de avansare a reformelor sectoriale.

Planul de acţiuni al CoE pentru RM 2017-2020, lansat oficial în luna mai 2017, răspunde întocmai obiectivelor şi priorităţilor naţionale raportate la angajamentele RM faţă de structurile internaţionale, cele ale Agendei de Asociere RM-UE şi reprezintă o reconfirmare a consolidării mecanismelor bilaterale de cooperare”.

Secretarul de stat, Laurenţiu Hadîrcă a subliniat: „Preţuim implementarea programelor de asistenţă desfăşurate sub egida Parteneriatului pentru buna guvernare CoE-UE pentru ţările Parteneriatului Estic pentru perioada 2015-2018 (PGG - Partnership for Good Governance). În mod special, este apreciabilă lansarea fazei II a PGG pentru 2019-2020 şi includerea proiectelor bilaterale care deja denotă reuşte vizibile”.
Totodată, secretarii de stat au punctat despre evoluţiile înregistrate de către Ministerul Justiţiei rezultatele cărora au fost atinse graţie implicării şi colaborării eficiente cu experţii Consiliului Europei, cât şi au oferit mai multe informaţii ce ţin de problemele din sectorul justiţiei şi acţiunile ce urmează a fi întreprinse.

De asemenea, s-a făcut referire la acţiuni privind proiectul noii Strategii de dezvoltare a sectorului justiţiei 2019 – 2022, la iniţiativele legislative de reformare a Curţii Supreme de Justiţie (CSJ), la fortificarea capacităţii instituţiei Avocatului Poporului şi a Mecanismului naţional de prevenire a torturii, precum şi la proiectul Promovarea unui sistem de justiţie penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova, proiect implementat, care a reuşit să-şi demonstreze eficienţa atât pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cât şi pentru Inspectoratul Naţional de Probaţiune.
La şedinţa de raportare, au participat şeful Oficiului CoE la Chişinău, William  Massolin, precum şi ambasadori ai Lituaniei, României, Suediei, Elveţiei, Bulgariei, Liechtenstein, Norvegiei din cadrul delegaţiei CoE.
 
Similare
RECOMANDĂRI