Noile criterii de evaluare a judecătorilor. Ce propune Ministerul Justiţiei
Vizualizari:

Noile criterii de evaluare a judecătorilor. Ce propune Ministerul Justiţiei

Autorităţile au stabilit noi criterii de evaluare a magistraţilor. Proiectul de lege care vine cu noile prevederi a fost publicat şi transmis Consiliului Europei.

Potrivit bizlaw.md, documentul stabileşte că judecătorii vor fi evaluaţi în baza următoarelor criterii:

 • integritate instituţională şi respectarea regimului conflictelor in interese, diferenţelor substanţiale, intereselor personale în corespundere cu prevederile Legii privind evaluarea integrităţii instituţionale, Legii integrităţii şi Legii privind declararea averii şi intereselor personale;
 • activitatea profesională:
  • experienţa profesională în sistemul judecătoresc;
  • respectarea termenelor rezonabile în procesul de înfăptuire a justiţiei şi de redactare a hotărârilor;
  • lipsa constatărilor încălcărilor CEDO de către CtEDO cu privire la hotărârile judecătoreşti adoptate de judecător în ultimii cinci ani de activitate, precum şi a cauzelor radiate de pe rolul CtEDO în temeiul art. 39 din CEDO;
  • lipsa sancţiunilor disciplinare nestinse;
  • instruirea profesională a judecătorului la nivel naţional şi internaţional;
  • activitatea didactică în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei şi/sau în instituţiile de învăţământ superior de specialitate juridică;
  • deţinerea titlurilor ştiinţifice;
  • cunoaşterea limbilor de circulaţie internaţională.

Totodată, documentul stabileşte că Colegiul de evaluare va trebui să se conformeze următoarelor principii:

 • legalităţii;
 • confidenţialităţii, protecţiei datelor personale şi a vieţii private;
 • demnităţii umane şi profesionale;
 • respectării garanţiilor constituţionale ale judecătorilor;
 • evaluării judecătorilor în baza criteriilor de integritate şi activitate profesională;
 • transparenţei prin publicarea informaţiilor referitoare la modul de organizare şi desfăşurare a evaluării;
 • tratamentului egal, prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de evaluare obiectivă şi clar definite, astfel încât orice judecător să aibă şanse egale.
Similare
RECOMANDĂRI