Raport Curtea de Conturi; Agenţia Servicii Publice, implicată în litigii pentru care riscă să plătească peste 44 milioane de lei
Vizualizari:

Raport Curtea de Conturi; Agenţia Servicii Publice, implicată în litigii pentru care riscă să plătească peste 44 milioane de lei

Agenţia Servicii Publice (ASP) este implicate, în calitate de pârât, în litigii pentru care riscă să plătească peste 44, 3 milioane de lei, iar acest lucru pune la îndoială capacitatea instituţiei de a-şi continua activitatea.

Constatarea a fost făcută de Curtea de Conturi în cadrul ”Raportului auditului situaţiilor financiare ale Instituţiei Publice ”Agenţia Servicii Publice” (ASP) încheiate la 31 decembrie 2018”, scrie bizlaw.md.

Curtea a mai stabilit că activitatea ASP este ameninţată şi de alte nereguli, cum ar fi:

 • acordarea unor servicii cu titlul gratuit sau la preţ redus pentru unele categorii de beneficiari fără o determinare a surselor de finanţare sau acoperire a costurilor suportate. Doar în anul 2018, cheltuielile aferente serviciilor prestate gratuit sau la preţ redus au constituit 146,1 mil. lei;
 • compromiterea unor avansuri acordate în sumă totală de 276,7 mii lei;
 • compromiterea unor creanţe comerciale în sumă totală de 1,5 mil. lei;
 • compromiterea unor investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate în sumă totală de 25,4 mil. lei;
 • acumularea a cca 100,7 mii zile de concediu nefolosite, de către angajaţi, ceea ce impune angajamente viitoare în sumă totală de 30,2 mil. lei;
 • îngheţarea a cca 11,3 mil. lei în materiale fără mişcare sau cu mişcare lentă;
 • îngheţarea, blocarea a cca 1,3 mil. lei în imobilizări corporale, care nu se utilizează şi nu produc beneficii economice;
 • compromiterea lichidităţii ASP şi, ca urmare imposibilitatea de a achita datoriile curente doar din mobilizarea tuturor activelor circulante, fiind necesare atragerea în acest scop a activelor imobilizate şi/sau a altor resurse din exterior de cca 94,1 mil.lei.

Auditorii Curţii au mai stabilit că informaţiile cu privire la valoarea de bilanţ a terenurilor aferente construcţiilor, precum şi, concomitent, a altor datorii pe termen lung, raportate la sfârşitul perioadei de gestiune au fost denaturate cu cca 8,5 mil. lei. A fost denaturat şi soldul altor datorii pe termen lung, se menţionează în Raport.

De asemenea, potrivit rezultatelor auditorului, informaţiile aferente cheltuielilor de personal privind remunerarea muncii au fost majorate nejustificat, dat fiind calcularea şi achitarea unor premii pentru misiuni speciale, în valoare totală de 7,1 mil. lei, precum şi pentru unele sarcini de importanţă majoră, în sumă totală de 1,4 mil. lei, în lipsa evaluărilor şi documentărilor corespunzătoare a acestora cu privire la aportul fiecărui angajat pentru eficientizarea activităţii ASP.

Suplimentar, auditorii au mai constatat următoarele nereguli:

 • necorespunderea evidenţei analitice a clădirilor şi încăperilor gestionate cu informaţiile aferente acestora din Registrul bunurilor imobile;
 • neînregistrarea drepturilor patrimoniale asupra unui bun imobil primit în gestiune economică;
 • înregistrarea neregulamentară a drepturilor de proprietate asupra a 12 bunuri imobile ce nu aparţin ASP. Acestea au fost transmise în gestiune ASP prin contracte de comodat, iar înregistrarea drepturilor patrimoniale asupra acestora s-a efectuat eronat în baza unui act de predare-primire, precum şi a unui ordin al ministrului dezvoltării informaţionale.
 • neconfirmarea inventarierii unor datorii comerciale în sumă totală de 5,8 mil. lei;
 • nerecunoaşterea şi neconfirmarea corespunzătoare a unor avansuri acordate în sumă totală de 26.7 mii lei şi a unor creanţe comerciale în valoare de 1528,3 mii lei;
 • unele creanţe în sumă totală de 233,5 mii lei nu prezintă obligaţii reale ale persoanelor prezentate în evidenţa analitică.

Cu referinţă la siguranţa activelor, s-a constatat că procesul de creare şi dotare a centrelor multifuncţionale a format un volum de mijloace fixe, sub formă de tehnică de calcul, mobilier, cazane, aparate de aer condiţionat, etc., în valoare totală de cca 16,3 mil. lei, care nu se utilizează şi nu produc beneficii economice.

Similare
RECOMANDĂRI